Montážne a likvidačné výškové práce

Naša firma zamestnáva nielen výškových špecialistov, ale naši pracovníci sú vyučení odborníci. Zamestnávame vysokoškolsky vzdelaných reštaurátorov, elektrikárov, strojárov, murárov, tesárov a iných pracovníkov potrebných pre naše a Vaše požiadavky.

Naše najčastejšie montážne práce sú:

 • Montáž bleskozvodov
 • Montáž reklám
 • Montáž antén a vysielačov
 • Montáž odkvapov a rín
 • Montáž atikových plechov
 • Montáž odstrašovačov vtáctva
 • Montáž lapačov snehu
 • Montáž rôznych konštrukcií
 • Montáž rôznych zariadení
 • Montáž podľa akejkoľvek potreby zákazníka

Naše najčastejšie likvidačné práce sú:

 • Demolácie komínov
 • Demolácie elektrických vedení
 • Demolácie striech
 • Demolácie rôznych konštrukcií
 • Demolácie lešení
 • Demolácie bleskozvodov
 • Demolácie vzduchotechniky
 • Demolácie stien
 • Demolácie podľa akejkoľvek potreby zákazníka

Montážne a likvidačné výškové práce – galéria

Ukážky našej práce: