Oprava fasád a striech vo výškach

Naša firma pri oprave fasád a striech spolupracuje s vyškolenými murármi, tesármi a klampiarmi. Používame pre daný objekt najvhodnejšie materiály na opravu. Pri oprave fasád a striech kontrolujeme aj ich stav a zároveň vyhodnocujeme a upovedomíme Vás aj o potrebnom objeme prác. Treba si uvedomiť, že niekedy môžu byť škody väčšie, ako sa na prvý pohľad zdá, a preto je potrebné ich odstrániť, aby sme mohli zamedziť ďalším nežiaducim javom.

Naše najčastejšie opravné práce sú:

  • Odstránenie poškodenej omietky
  • Oprava poškodenej a chýbajúcej omietky
  • Oprava zateplených fasád
  • Oprava plechovej strechy
  • Oprava šindľovej strechy
  • Oprava asfaltovej strechy
  • Oprava snehových zábran
  • Oprava odkvapových ríň a zvodov

Oprava fasád a striech vo výškach – galéria

Ukážky našej práce: