Priemyselné čistenie vo výškach

Firma Jumikol niekoľko rokov spolupracuje s papierenskými a inými firmami, kde prevádzkujeme priemyselné čistenie špeciálnou technikou. Najčastejšie sa jedná o odstránenie papierenského a iného priemyselného prachu. Priemyselným čistením vytvárame nielen krajší obraz firmy, ale zároveň lepšie zdravotné podmienky na pracovisku pre Vás a Vašich zamestnancov, pričom zároveň eliminujeme riziko možnosti vzniku požiaru a prostredie vo výrobných skladových a iných halách sa stáva bezpečným.

Pri priemyselnom čistení najčastejšie čistíme:

 • Výrobné haly
 • Skladové priestory
 • Stroje
 • Vzduchotechniku
 • Káblové rozvody
 • Potrubné rozvody
 • Žeriavy
 • Portálové žeriavy
 • Lampy a osvetlenie
 • Stropné konštrukcie
 • Svetlíky
 • Rôzne typy konštrukcií

Priemyselné čistenie vo výškach – galéria

Ukážky našej práce: