Vianočné osvetlenie a výzdoba

Naša firma montuje a demontuje vianočné osvetlenie a výzdobu už 4 roky. Podľa požiadaviek zákazníka montujeme vianočné osvetlenie na rodinných domoch alebo obchodných centrách. Vianočné osvetlenie a výzdobu montujeme vo vnútri objektov, vonku na objektoch alebo pred objektom.

Najčastejšie montujeme vianočné osvetlenie a výzdobu na:

  • Obchodných centrách
  • Pod stropných konštrukciách
  • Balkónoch
  • Zábradliach
  • Nosných stĺpoch
  • Strechách
  • Stromoch

Vianočné osvetlenie a výzdoba – montáž – galéria

Ukážky našej práce: