Zrezávanie, orezávanie a prerezávanie stromov

Firma Jumikol sa zaoberá zrezávaním, orezávaním a prerezávaním stromov v bežných ale aj v rizikových podmienkach. Rizikové podmienky nastávajú vtedy, keď treba zrezať, alebo orezať strom, ktorý sa nachádza v blízkosti budovy, strechy, elektrického alebo iného vedenia, alebo sa nachádza strom na ťažko prístupnom mieste. Zrezávanie stromu robíme tak, aby spadol na vyhradené miesto (strom sa zreže odspodu, tak aby spadol celý naraz), alebo zrezávame strom postupne zhora – koruny stromu tak, že jednotlivé časti stromu spúšťame postupne dole, aby nedošlo k nejakej škodovej udalosti.

Zrezávanie, orezávanie a prerezávanie stromov – galéria

Ukážky našej práce: