Natieračské a maliarske výškové práce

Firma Jumikol sa zaoberá maľovaním a natieraním domov, kostolov, veží, rôznych objektov, konštrukcií, komínov, mostov, nadjazdov, striech, atikových plechov, balkónov, stožiarov vysokého napätia, pod stropných konštrukcií, žeriavov, zábradlí, rebríkov, fasád, odkvapových žľabov a rín, a podobne.

Pri natieračských prácach sa venujeme hlavne:

  • Maľovaniu fasád
  • Maľovaniu nadpisov a názvov
  • Maľovaniu reklám
  • Protipožiarnym náterom
  • Penetrovaniu
  • Odstraňovaniu starých náterov
  • Aplikovaniu ochranných náterov

Natieračské a maliarske výškové práce – galéria

Ukážky našej práce: