Natieranie, asanácia a rozoberanie komínov

Naša firma sa venuje aj natieraniu komínov. Natierame letecké pásy na komíny, ale aj celé komíny a to vždy podľa potrieb a požiadaviek zákazníka. Na komíny natierame názvy podnikov, ale aj reklamy. Pri asanácii komínov odstraňujeme nežiaduce usadeniny od splodín, ktoré sa prichytávajú na komínoch. Venujeme sa oprave ochozov na komínoch a oprave a údržbe rebríkov. Opravujeme a vymieňame osvetlenie na komínoch. Tam, kde nie je možné odstreliť komín (nie sú na to vhodné podkladové podmienky, nie je na to priestor, alebo sú ohrozené budovy a pod.), nastupujeme my a rozoberáme komín postupne od hora dole. Postup prác je bezpečný bez nejakého ohrozenia pre Vás a Vašich zamestnancov.

Vykonávame práce na komínoch:

  • Natieranie leteckých pásov
  • Natieranie komínov
  • Natieranie názvov firiem a reklám na komíny
  • Oprava a výmena osvetlenia na komínoch
  • Oprava ochozov
  • Oprava a údržba rebríkov
  • Rozoberanie komínov
  • Asanácia komínov
  • Odstraňovanie usadenín od splodín v komíne

Natieranie, asanácia a rozoberanie komínov – galéria

Ukážky našej práce: