Umiestňovanie reklám

Naša firma sa zaoberá umiestňovaním reklám na rôznych objektoch. Podľa požiadaviek zákazníka reklamu upevňujeme buď priamo na objekt, alebo na nosnú konštrukciu, poprípade na nosné lano.

Často umiestňujeme reklamy na:

  • Billboardy
  • Výškové budovy
  • Továrne
  • Komíny
  • Mosty
  • Nadjazdy

Umiestňovanie reklám – galéria

Ukážky našej práce: